Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

  • powierzchnia 2939 km2
  • demografia 147438 mieszkańcow
  • gospodarka 13897 podmiotów gospodarczych