Udział firm z obszarów inteligentnych specjalizacji

 • Ekonomia wody
 • Drewno i meblarstwo
 • Żywność wysokiej jakości

Specjalizacje na tle województwa

Wykres pokazuje relacje procentowe pomiędzy firmami z Województwa Warmińsko-mazurskiego w poszczególnych specjalizacjach

Ekonomia wody

Podmioty Gospodarcze

Specjalizacja Ekonomia wody łączy podmioty o różnym profilu działalności – przenosząc założenia Strategii rozwoju województwa… na potrzeby niniejszego fragmentu badania, do specjalizacji zaliczono podmioty produkcyjne (statki, łodzie), usługowe (m.in. transport wodny, zakwaterowanie, turystyka, rekreacja i sport), jak i budowlane (sieci wodociągowe, inżynieria wodna)5. Ze względu na to zróżnicowanie, specjalizację na potrzeby tego fragmentu badania przedstawiono w podziale na trzy podgrupy, łączące różne klasyfikacje działalności.

czytaj więcej

Drewno i meblarstwo

Podmioty Gospodarcze

 • 5,7 tyś firm
 • udział w przychodach ze sprzedaży -12%
 • udział w ogóle zatrudnionych – 9%

Specjalizacja Drewno i meblarstwo obejmuje obszary aktywności gospodarczej takie jak:

 • produkcja mebli,
 • naprawa i konserwacja,
 • produkcja innych wyrobów stolarskich,
 • nauka i instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • usługi projektowe,
 • sprzedaż produktów drzewno-meblarskich,
 • przetwórstwo i sprzedaż drewna .
czytaj więcej

Zatrudnienie

Przedsiębiorstwa wpisujące się w specjalizację Drewno i meblarstwo zatrudniają co najmniej 26 tys. pracowników. W tym ujęciu region plasuje się na czwartej pozycji za woj. wielkopolskim, śląskim i mazowieckim. Wymieniona liczba stanowi 20% osób pracujących w województwie w podmiotach o liczbie zatrudnienia powyżej dziewięciu oraz 9% całkowitej liczby zatrudnionych w regionalnej gospodarce. Jest to 7,4% zatrudnianych w tym sektorze w Polsce.

czytaj więcej

Żywność wysokiej jakości

Podmioty Gospodarcze

W województwie zarejestrowanych jest ok. 5,4 tys. firm należących do specjalizacji Żywność wysokiej jakości, co stanowi 4% wszystkich podmiotów. W tej grupie 1,5 tys. firm zajmuje się przetwórstwem żywności (produkcja artykułów spożywczych i napojów) lub usługami dla branży (działalność weterynaryjna, analizy związane z jakością żywności).

czytaj więcej

źródło:

1. Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego Drewno i meblarstwo – raport końcowy Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2. Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego Żywność wysokiej jakości – raport końcowy – raport końcowy Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3. Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego Ekonomia wody – raport końcowy – raport końcowy Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie